HUISREGELS, KLACHTEN EN TARIEVEN

Huisregels

• Tijdens de afspraak of met het meegeven van de praktijkfolder attenderen wij u op de hieronder genoemde huisregels en gaan wij er dus van uit dat u hier van op de hoogte bent.
• Afspraken die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of verplaatst worden niet in rekening gebracht. Wanneer u, zonder geldige reden, wel binnen 24 uur de afspraak afzegt, krijgt u een particuliere rekening.
• Patiënten worden geacht persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
• Patiënten dienen een eigen handdoek mee te brengen.
• Indien er wordt geoefend in de oefenzaal dient men gepaste sportkleding te dragen met schone/dichte schoenen.
• Geregistreerde persoonsgegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
• Wij raden je aan om de polisvoorwaarden voorgaand aan de behandeling te controleren. Je weet dan in hoeverre je bent verzekerd voor fysiotherapie en of de behandelingen worden vergoed. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van jou als patiënt.
• Fysio Fitality is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in en rondom het pand.
• Roken in de praktijk is niet toegestaan.
• Huisdieren worden niet toegestaan in de praktijk.
• De duur van een behandeling is ongeveer 25 a 30 minuten. Bij sommige klachten kan het zijn dat een behandeling korter of langer duurt. Dit is afhankelijk van de situatie en ter beoordeling van de behandelend fysiotherapeut.
• Voor een optimale behandeling kan het gewenst zijn dat wij uw huisarts of overige zorgverleners vragen voor (medische) informatie. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, horen wij dit graag van u.
• U bent als cliënt verplicht al uw gezondheidsklachten, ook uit het verleden, te benoemen bij de intake (die van invloed kunnen zijn op de klacht waar voor u komt). Wanneer u dit niet doet, bewust of onbewust, kan het zijn dat een behandeling niet helpend is of zelfs meer gezondheidsproblemen op kan leveren.

Wijze van behandeling

– Patiënten en behandelaars dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Verbaal of fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.
– De behandelaar bespreekt voorafgaand aan de behandeling de werkwijze van de behandeling.
– Indien er bezwaar is tegen de behandeling dient de patiënt dat onmiddellijk aan te geven bij de behandelaar.
– Indien er een derde (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig is, zal hiervoor voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
– Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Klachtenregeling

- Fysio Fitality doet er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen. Mocht je onverhoopt toch nog een klacht hebben met betrekking tot Fysio Fitality dan willen we dit graag met je oplossen.
- De patiënt kan ten allen tijden mondeling zijn of haar klacht uiten bij een van eigenaren van Fysio Fitality.
- Indien het mondeling uiten van de klacht niet gewenst is dan kan dit schriftelijk gedaan worden ter attentie van: Fysio Fitality 2661CR 38/5 Bergschenhoek. Fysio Fitality zal de schriftelijke klacht binnen drie weken beantwoorden na datum van ontvangst van de door de patiënt ingediende klacht.
- Heb je een klacht en wil je deze melden? Stuur dan een e-mail naar: Info@fysiofitality.nl of bel ons: 06 34535506 (John) of 06 30092691 (Dirk).
- Lukt het niet om in contact te komen met Fysio Fitality of ben je niet tevreden met de geboden oplossing? Dan kun je gebruik maken van de onafhankelijke klachtenregeling. De Klachtenregeling Fysiotherapie is hier te vinden.

Particuliere tarieven

Zitting Fysiotherapie €36,-
Lange zitting Fysiotherapie €55,-
Zitting Manuele therapie €46,-
Screening Fysiotherapie €19,-
Intake en onderzoek na verwijzing €46,-
Screening en intake en onderzoek €51,-
Toeslag aan huis behandeling €15,-
Niet nagekomen afspraak €32,-
Alle bovengenoemde tarieven zijn inclusief BTW.
Fysio Fitality heeft contracten met alle zorgverzekeraars! Indien je aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie zal de verzekering de behandeling vergoeden. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van je afgesloten aanvullende verzekering. Bekijk jouw polisvoorwaarden of kijk op http://fysiovergoeding.nl