MANUELE THERAPIE

Gewrichten en houding in evenwicht
In het kort is manuele therapie het aan de ene kant beter laten functioneren van de gewrichten terwijl aan de andere kant tevens de houding en de bewegingen worden verbeterd. Hiervoor worden een aantal specifieke technieken gebruikt. Het fijne is dat de effecten van de manuele therapie meestal direct voelbaar zijn; je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Een manueel therapeut is een afgestudeerd fysiotherapeut die aansluitend de driejarige opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd.

Bij een eerste bezoek worden de klachten concreet besproken. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de houding, de bewegingen en de gewrichten worden beoordeeld. Zo wordt vastgesteld waar de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manuele therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manuele therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Manipulatie met of zonder ‘kraak’
De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en de houding en bewegingen te verbeteren.
Kenmerkend voor manuele therapie zijn de manipulaties. De korte snelle beweging gepaard gaand met een ‘hoorbare klik’. Het horen van de klik is echter geen vereiste. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (‘kraken’).
Er is trouwens geen sprake van het in de volksmond genoemde ‘rechtzetten door kraken’.

Wanneer naar een manueel therapeut
Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
- Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
- Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
- Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
- Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
- Duizeligheid
- Overige gewrichtsklachten

Herkent u één van de bovenstaande klachten? Bel gerust voor een afspraak!